FALL / WINTER 2022 now online & store

Polityka prywatności

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przedstawiamy Państwu poniższy regulamin obejmujący informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego pod adresem (witryny): www.polishgirl.pl, tj. K&P KATARZYNA MILCZARKIEWICZ z siedzibą w Kobyłce, ul.Bohaterów Ossowa 8b, 05-230 KOBYŁKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEiDG w Warszawie, posiadająca NIP: 524-289-51-50  oraz REGON: 015668025 (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe: e-mail:kontakt@polishgirl.pl

Administrator zachowuje Państwa dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach przewidzianych przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.

W RAMACH SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRATOR ZBIERA I PRZETWARZA DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE:
  1. 6 ust. 1 lit. f) RODO– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu swoich usług, w tym w celu informowania o organizowanych przez Administratora wydarzeniach tj. promocjach, akcjach marketingowych, konkursach itp., oraz o działalności Administratora, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną internetową Administratora;
  2. 6 ust. 1 lit. b) RODO– w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, realizacji zamówień, dostawy towarów, współpracy z dostawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem, a także realizacją reklamacji oraz praw z rękojmi;
  3. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO– w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem;
  4. 6 ust. 1 lit c) RODO– w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Przetwarzanie danych osobowych, w zależności od celu, może być dobrowolne (jednak może być konieczne dla realizacji tego celu) lub obowiązkowe. Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Państwa zamówień uregulowane jest w umowach zawieranych z Państwem, w szczególności w regulaminie sprzedaży świadczonej przez Administratora. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga uzyskania od Państwa uprzedniej zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych i do ich sprostowania, ograniczenia co do ich przetwarzania, do ich usunięcia, prawo do ich przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak też przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z wykonaniem umowy, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newslettery oraz wiadomości zawierające inne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Dane osobowe, które możemy przetwarzać to w szczególności: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy (ulica, miejscowość, kod pocztowy). Przedsiębiorcy celem otrzymania faktury VAT muszą podać również numer NIP. Brak podania niektórych spośród ww. danych osobowych może spowodować, że nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym, nie dokonacie Państwo u nas zakupu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych, tj. podmiotami, które mogą je otrzymać- mogą być odpowiednio upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w działaniach marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub stosownego umocowania, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie„) w celu wykonania zobowiązań umownych. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl